شماره حساب رسمی تیم تشریفات رزرو سی ای پی فرودگاه امام

 ملاک تعرفه ، زمان استفاده از سرویس می‌باشد.

با توجه به اینکه مرجع قیمت گذاری سرویس ها فرودگاه می‌باشد، لذا در صورت افزایش مبلغ کاربر/رزروکننده/مسافر می‌بایست مابه التفاوت را پرداخت نماید ، در غیر این صورت سفارش/رزرو مذکور لغو(کنسل) گردیده و مبلغ آن به حساب کیف کاربر/رزروکننده(که با شماره همراه خود ثبت نام نموده) عودت می گردد.

 

کاربر با عضویت در وب سایت CIP.TEAM و زیرمجموعه ها می‌پذیرد که تمامی قوانین و مقررات، شرایط و ضوابط و رویه های رزرو و لغو رزرواسیون را مطالعه و پذیرفته است و هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع وی پذیرفته نبوده و مسئولیتی متوجه تیم تشریفات و موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور نمی باشد.

 

تنها شماره حساب بانکی رسمی جهت واریز هزینه رزرو جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه امام خمینی توسط تیم تشریفات CIP.Team به شرح زیر می‌باشد.

 

صاحب حساب: موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

بانک عامل: ملی

شماره کارت: ۶۰۳۷/۹۹۸۸/۰۰۰۷/۰۴۵۹

شماره حساب: ۰۱۱۳۵۲۲۹۹۱۰۰۱

شماره شبا: IR۹۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۵۲۲۹۹۱۰۰۱

 

  • اولویت پرداخت هزینه رزرو جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه امام خمینی در CIP.TEAM به صورت آنلاین(برخط) و درگاه بانکی متصل به‌آن می‌باشد.

 

  • واریز وجه رزرو به غیر از حساب ذکر شده به‌هیچ عنوان مورد پذیرش و تأیید تیم تشریفات CIP.TEAM نبوده و مسئولیت کامل آن با واریز کننده می‌باشد.

 

  • همچنین یادآور می‌گردد، واریز وجه بدون هماهنگی با پشتیبانی رزرواسیون جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه امام خمینی CIP.TEAM پذیرفته نبوده و الزامی برای تیم تشریفات CIP.TEAM و بهره‌بردار محترم جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه امام خمینی ره (شرکت تاو آویژه پارس) به منظور ارائه سرویس تشریفات جایگاه اختصاصی CIP فرودگاه امام خمینی به‌همراه نداشته و واریز کننده مسئول کلیه عواقب و تبعات آن می‌باشد.

 

تمامی ساعت های شبانه روز پاسخگو و در کنار شما هستیم

۰۹۳۵ ۲۲۵ ۴۱۴۱