خط مشی حل اختلاف مالکیت سفارش محصول و خدمات

تعریف عبارت‌ها
عضو سایت:
عضویت در پورتال کاربران تیم تشریفات (My.CIP.TEAM) این امکان را به کاربران می‌دهد که در سایت سفارش ثبت کرده و خدمات دریافت نماید و به امکانات کنترلی سفارش در این پورتال و همچنین سیستم تیکت (پیگیری مشکلات) دسترسی داشته باشند. هر عضو می‌تواند سفارش ها متعددی ثبت کرده و در این پورتال آنها را مدیریت کند. عضو سایت می‌تواند نام خود را به عنوان مالک سفارش قرار دهد و یا اینکه سفارش را تحت مالکیت فرد حقیقی/حقوقی دیگری ایجاد کند. در صورتی که عضو سایت سفارش را برای فرد حقیقی/حقوقی دیگری ثبت کند می‌تواند نام خود را به عنوان "تنظیم کننده سفارش" واردنماید. عضو سایت می‌پذیرد که تمامی حقوق صاحب سفارش را به رسمیت شناخته و همکاری لازم برای ارسال تیکت و رفع مشکلات آن را بر عهده بگیرد.
 
تنظیم کننده سفارش:
"تنظیم کننده سفارش" فردی است که به نمایندگی فرد حقیقی/حقوقی دیگری، سفارشی را نزد تیم تشریفات ثبت می‌کند. این فرد به عنوان مالک سفارش شناخته نمی‌شود و تنها رابط مالک سفارش با تیم تشریفات شناخته می‌شود، این فرد می‌پذیرد که هیچگونه مالکیتی بر سفارش ندارد.
 

ملاک تعرفه ، زمان استفاده از سرویس می‌باشد.

با توجه به اینکه مرجع قیمت گذاری سرویس ها فرودگاه می‌باشد، لذا در صورت افزایش مبلغ کاربر/رزروکننده/مسافر می‌بایست مابه التفاوت را پرداخت نماید ، در غیر این صورت سفارش/رزرو مذکور لغو(کنسل) گردیده و مبلغ آن به حساب کیف کاربر/رزروکننده(که با شماره همراه خود ثبت نام نموده) عودت می گردد.

 

کاربر با عضویت در وب سایت CIP.TEAM و زیرمجموعه ها می‌پذیرد که تمامی قوانین و مقررات، شرایط و ضوابط و رویه های رزرو و لغو رزرواسیون را مطالعه و پذیرفته است و هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع وی پذیرفته نبوده و مسئولیتی متوجه تیم تشریفات و موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور نمی باشد.

 

مالک سفارش:
مالک سفارش فردی است که نام او در هنگام ثبت سفارش تحت عنوان "صاحب امتیاز سفارش" و اطلاعات تماس او در بخش "اطلاعات تماس صاحب امتیاز سفارش" سفارش وارد شده است. این فرد از نظر "تیم تشریفات" صاحب سفارش می‌باشد و اطلاعات دسترسی به سرویس، برای ایمیل ثبت شده در بخش اطلاعات تماس صاحب امتیاز سفارش ارسال می‌گردد. تمامی مسوولیت سفارش ثبت شده برعهده این فرد است.
 
خط‌مشی حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف میان عضو سایت ، تنظیم کننده سفارش و مالک سفارش، یا در خواست انتقال سفارش و یا ارسال اطلاعات سفارش و دسترسی به سرویس، روال انتقال سفارش از قوانین زیر پیروی می‌کند:
 
اگر عضو سایت در هنگام سفارش ثبت محصول یا خدمت، نام فردی به غیر از خود را وارد کرده باشد، فرد فوق الذکر با ارائه کپی کارت ملی می‌تواند درخواست انتقال سفارش را نماید. در این حالت فرد مدعی مالکیت باید، شناسه عضویتی در پورتال مشتریان تیم تشریفات (My.CIP.TEAM) ایجاد کرده و سپس از طریق ارسال ایمیل به support [at] cip.team و یا ارسال نمابر، متن درخواست انتقال سفارش را به همراه کپی کارت ملی و شناسه جدید ساخته شده به واحد پشتیبانی تیم تشریفات جهت بررسی ارسال‌نماید.
اگر عضو سایت در هنگام ثبت سفارش در بخش "اطلاعات صاحب امتیاز سفارش" نام شخص حقوقی را در بخش "نام شرکت" در بخش اطلاعات صاحب امتیاز سفارش وارد کرده باشد، شرکت فوق الذکر می‌تواند درخواست انتقال سفارش نماید. در این حالت باید، شرکت مدعی مالکیت، شناسه عضویتی در پورتال مشتریان تیم تشریفات (My.CIP.TEAM) ایجاد کرده و سپس از طریق ارسال ایمیل به support [at] cip.team و یا ارسال فکس متن درخواست انتقال سفارش (نامه رسمی برروی سربرگ شرکت به همراه مهر و امضای فرد ذی الصلاح) به همراه شناسه جدید ساخته شده را به واحد پشتیبانی تیم تشریفات جهت بررسی ارسال‌نماید.
پس از بررسی مدارک و تایید کارشناس واحد پشتیبانی، سفارش به عضویت جدید منتقل خواهد گردید.
اگر در بخش صاحب امتیاز سفارش تنها اطلاعات عضو سایت قید شده باشد، انتقال سفارش به غیر، تنها با اطلاع و تایید عضو سایت قابل انجام است . بنابراین درخواست انتقال و یا دریافت اطلاعات دسترسی به سرویس در هیچ صورت مورد بررسی نمی گیرد؛ مگر در موارد عدم دسترسی به عضو سایت و شرایط خاص (تایید شده توسط کارشناس واحد پشتیبانی). در اینگونه موارد فرد مدعی تنها با ارسال درخواست مکتوب (حاوی کپی مدرک شناسایی در اشخاص حقیقی و نامه رسمی برروی سربرگ شرکت و دارای مهر و امضای فرد ذی الصلاح در اشخاص حقوقی)می تواند مورد را پیگیری‌نماید و به درخواست غیرکتبی (تماس تلفنی) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورت عدم دسترسی به عضو سایت، فرد مدعی می‌تواند درخواست تمدید سفارش را ارسال‌نماید. در این حالت فرد حقیقی/حقوقی می‌تواند با تماس با واحد مالی تیم تشریفات و طی مراحل مورد نظر، سفارش را تمدید نماید. این روال صرفاً جهت جلوگیری از قطع سرویس دهی می‌باشد و هیچگونه تغییری در مالکیت سفارش ایجاد نمی‌کند.