تمامی ساعت های شبانه روز پاسخگو و در کنار شما هستیم

۰۹۳۵ ۲۲۵ ۴۱۴۱

فرم ارسال شکایت

نام فرستنده اجباری است.
تلفن لازم است.
توضیحات ضروری است

تماس CIP.TEAM

نشانی پستی: استان سمنان، شهرستان گرمسار، سه راه حاجی آباد، خیابان دانش بنیان، مرکز رشد واحدهای فناور

کدپستی: ۳۵۸۸۱۱۵۶۶۰

صندوق پستی: گرمسار - صندوق شماره ۵۳۱-۳۵۸۱۵

تلفن تماس: ۰۲۳۳۴۵۳۴۱۲۶

واتساپ/تلگرام: ۰۹۳۵۲۴۷۴۷۴۷

نمابر: ۰۲۳۳۴۵۳۴۱۳۸